پاورپوینت مبارزه با حشرات و جوندگان

پاورپوینت مبارزه با حشرات و جوندگان

پاورپوینت مبارزه با حشرات و جوندگان

  پاورپوینت مبارزه با حشرات و جوندگان 

 

 

 

67اسلایدهمراه باتصویر

 

بند پایان شاخه ای از جانوران بی مهره اند که دارای پاهای بند بند و پوشش خارجی سختی از جنس کیتین هستند این جانوران مشتمل بر راسته های متعددی چون حشرات، کنه و هیره ها، عنکبوت مانند ها ،هزار پایان و غیره اند.

روش های مبارزه با بندپایان

روش های فیزیکی

بهسازی محیط
دسته:

پاورپوینت مبارزه با حشرات و جوندگان

خرید آنلاین