پاورپوینت نقش فناوری اطلاعات در فرآیند مهندسی مجدد کسب و کار

پاورپوینت نقش فناوری اطلاعات در فرآیند مهندسی مجدد کسب و کار

پاورپوینت نقش فناوری اطلاعات در فرآیند مهندسی مجدد کسب و کار

 

پاورپوینت نقش فناوری اطلاعات در فرآیند مهندسی مجدد کسب و کار

 

22اسلاید

 

یکی از ویژگیهای محیط امروزی افزایش سطوح رقابت است. موسساتی که خواهان افزایش سهم بازار خود و کسب سود و منافع هستند باید خود را با تغییرات محیط موجود وفق دهند. از این رو تغییرات بسیاری در روشهای کسب و کار درحال شکل گیری است.

 

 یکی از آنها فرآیند مهندسی مجدد کسب و کار است.

 

BPR (BUSINESS PROCESS REENGINEERING)

که به عنوان بازاندیشی اساسی و طراحی دوباره بنیادی فرآیندهای کسب و کار، به منظور بهبود چشمگیر معیارهای عملکرد امروزی،کیفیت ،هزینه وخدمات است.

 IT (INFORMATION TECHNOLOGY )

IT عبارت است از گردآوری، سازماندهی،ذخیره و نشر اطلاعات با استفاده از ابزارهای رایانه ای و مخابراتی صورت می پذیرد. یکـی از زمینـه سازان بالقوه فرآیند مهندسی مجدد کسب و کار، فناوری اطلاعات میباشد.

 

 

 


دسته:

پاورپوینت نقش فناوری اطلاعات در فرآیند مهندسی مجدد کسب و کار

خرید آنلاین