پاورپوینت استفراغ

پاورپوینت استفراغ

پاورپوینت استفراغ

   پاورپوینت استفراغ                    

 

 

 

17اسلاید

 

 

  استفراغ


استفراغ یک روند رفلکسی است که برای وقوع آن هماهنگی 
های بالائی لازم است. ممکن است زیاد شدن آب دهان از علائم اولیه باشد وبااغ زدن غیرارادی شروع شود.
پائین رفتن شدید دیافراگم ،انقباض عضلات شکم باشل شدن کاردیای معده بطورفعال محتویات معده رابافشاربه داخل مری برمیگرداند.

 

 

 

مدولا(بصل النخاع)مرکزاستفراغ است و کاراین هماهنگی را انجام میدهد که مستقیما تحت تاثیر عصب دهی آوران (تحریکات گوارشی)وبه طورغیرمستقیم با کمورسپتورهای trigger zone وسیستم عصبی مرکزی درارتباط است.


دسته:

پاورپوینت استفراغ

خرید آنلاین